• Tank-nr-27_600 Tank-nr-27_600
  • Tank-nr-34_600 Tank-nr-34_600
  • Tank-nr-35_600 Tank-nr-35_600
  • Tankdiving_600-Boxholm,-031003 Tankdiving_600-Boxholm,-031003

Som årets sista utställning visar Black Door Gallery Carl Johan Eriksons dokumentära verk ”Tank 1-46”. Den är ett exempel på fotografin som ett verktyg för att synliggöra skeenden som i sin särskildhet ändå är en tydlig del av en större förändring. I det här fallet en krympande väckelserörelse i vårt land.

”Tank 1-46” är en fotografisk dokumentation av de dopgravar som finns i pingstkapellen och kyrkornas golv för denna centrala ceremoni inom väckelserörelsen: dopet.
Black Door Gallery visar hans arbete med början lördag 24 november.
Detta är en dokumentation i imperfekt, om något försvinnande, eftersom alltfler pingstkapell läggs ner. De flesta dopgravar som ingår i hans arbete finns inte ens kvar idag. På så sätt beskriver Carl Johan Erikson en större förändring här i Sverige. Om ett land som inte längre är. Utställningen pågår mellan 24/11 och 15/12.

Varmt välkommen!
/Vännerna på Black Door

Det är möjligen övertydligt att säga att fotografin genom sin möjlighet till systematisk upprepning också är ett statistiskt instrument som gör vardagen tydligare – läsbarare. Fotografin frilägger på så sätt inte bara förhållanden utan förändringar i det den lägger som iakttagelse till iakttagelse. Det framträder en bild av alla delbilder, också av det som håller på att försvinna eller, något senare, faktiskt är det – försvunnet.
Carl Johan Erikson är konstnär och arbetar idébaserat med fotodokumentationer av olika företeelser. Ofta har de handlat om frikyrkliga miljöer och kulturella yttringar kring dessa.
Dopgravarna började faktiskt med ett besök han gjorde i Alsen Jämtland tillsammans med sin far 1998. Fadern var där för att rädda en gammal tramporgel från att kastas bort ur det nyligen nedlagda pingstkapellet. Faderns samling av gamla tramporglar betecknar Carl Johan Erikson själv som en sorts sorgeprocess, som att hålla kvar den verklighet fadern levt och engagerat sig i under ett helt liv.
Sådan fader sådan son så kom han att istället för orglar samla på dopgravarna fast inte i fysisk form.
Dopgraven var ofta byggd under en lucka i kapellens golv. Det är ett rektangulärt oansenligt rum, en liten bassäng, med en trappa ned och utformade på snarlika sätt men med individuella utformningar och sparsam utsmyckning.
För Carl Johan Erikson har ”Tank 1-46” varit ett sätt att synliggöra något som är på väg att försvinna och en kultur som han vuxit upp i. Åren 1998-2003 gjorde han denna forsknings- och räddningsresa när det svenska folkhemmet i allt snabbare takt föll sönder.
Om hans bilddokument är sakliga fotografier av stumma dopgravar, är de även en vittnesbörd om en sekulär tystnad som breder ut sig i ett land där folkhemsrörelser av många olika slag numera hör historien till. I dagens hyllade individualism formas ett samhälle där en växande konsumistisk ensamhet står i bjärt kontrast till en tid då vi gjorde och upplevde saker tillsammans för en större sak än det personliga välbefinnandet.

Utställningen sker i samarbete med Konstfrämjandet Bergslagen.
Konstfrähjandet Bergslagen