Lina Jaros

Black Door Gallery, Lina Jaros

  • Black_Door_gallery_lina_jaros_mg6 Black_Door_gallery_lina_jaros_mg6
  • Black_Door_Gallery_lina_jaros_MG5 Black_Door_Gallery_lina_jaros_MG5
  • Black_Door_gallery_Lina_Jaros_MG1 Black_Door_gallery_Lina_Jaros_MG1
     

Är det en mardröm, ett paradis eller något mittemellan vi ser när natur möter kulturrum i Lina Jaros bildvärld? Det är förstås upp till betraktaren att bestämma när hon nu som första utställare för hösten intar Black Door Gallery i Örebro. Med utställningen ”Mellanläge”, som öppnar lördag 15/9, lovar vi bilder som ställer många saker om ”vår” verklighet på ända…

Den digitala teknikens snabba utveckling inom alla nivåer i samhället kommer att förändra allas våra liv på djupet. Inte minst hur våra fysiska intryck av världen med våra sinnen, utmanas av de möjligheter till inre verkligheter som ny teknik erbjuder och kan erbjuda i framtiden. Låt oss kalla det flykten från oss själva.
Fotografin berördes tidigt i detta paradigmatiska skifte. Mediet kom helt att förändras från hantverk och analog kommunikation genom digital teknik. Vår syn på fotografin som sanningsvittnet i världen är helt borta men därför också vår uppfattning om vad som är verklighet: Perception kontra manipulation, vad är sant, vad är en yttre verklighet och en inre? Allt osäkras som varit fast.
Det är ett möjligt samtidsscenario att ha i bakhuvudet vid mötet med Lina Jaros – i djupaste mening – analoga bildvärld.

Ta ett svenskt villaområde från 1900-talet och en klassisk gillestuga med en fondtapet av en solig sandstrand med palmer. En exotisk dröm om ett annat liv, en synvilla som öppnar sig ut mot bildens imaginära rum kontra gillestugan fyra väggar. Vår föreställningsförmåga om ute och inne, natur kontra våra kulturella yttringar, om att tillhöra eller se på avstånd, är här ett arrangerat fysiskt rum för utlevelsen av ett inre.

Men vad händer om den natur som fondväggen visar öppnar sig som om den faktiskt vore där och invaderar rummet…? Lina Jaros har sedan hon gick ut konsthögskolan i ett antal utställningar närmat sig den problematiken, när det som vi kallat vår verklighet inte är allas längre, utan en högst subjektiv och privat upplevelse.
Hennes bildvärld är en spännande utmaning mot lättvindiga renderingar i en virtuell tid. Lina Jaros går åt motsatt håll. Hon skapar komplext uppbyggda ”synvillor” med hjälp av realistiska modeller i samverkan med yttre fysiska miljöer. Resultatet är bilder som prövar oss som fysiska varelser: Vad vi faktiskt ser och tror oss uppfatta som verkligt.
I sina bilder ställer hon oss inför den mänskliga perceptionens tolkningsmöjligheter och vår kreativa fantasis gränser: Vad är det vi ser egentligen? Vad är en bild och hur mycket är det av våra egna inre bilder som smälter samman med sinnesintrycken?
Lina Jaros skapar en rad fantastiska bildvärldar med hjälp av naturen, realistiska scenbyggen, och förstås, en analog storformatskamera. Här är det på riktigt, men samtidigt något som glider in i en fängslande drömvärld när vi tolkar.

Hennes pågående konstnärliga undersökning av vår förmåga att uppfatta omvärlden, aktualiserar i förlängningen den angelägna frågan om våra sinnen är opåverkade av det som idag erbjuds oss av digitala förförelser i form av nya inre världar.
Den verklighet vi fogar samman med våra fem sinnen och är grundad på fysiska stimuli har i alla fall upplevts som mera sann.
Svaret är rent allmänt inte givet längre…

Utställningen pågår till och med 6/10 och sker i samarbete med Konstfrämjandet Bergslagen.
Konstfrähjandet Bergslagen

Lina Jaros är uppväxt i Västerås och gick ut Kungliga Konsthögskolan 2009. I sina arbeten låter hon fotografi i storformat stråla samman med installation och scenografi. Motiven är ofta förvrängda miljöer som hon omsorgsfullt iscensätter framför kameran. Två centrala teman är synen på naturen och människans vardag; vad är egentligen normalt och vad är naturligt?

Välkomna till Black Door Gallery!
Magnus, Stefan och Thomas