Trinidad Carrillo

TrinidadC_2015_RubrikX4_002

[easyrotator]erc_37_1446894541[/easyrotator]

Minnets poesi och magisk realism

2008 fick hon Svenska Fotobokspriset för sin ”Naini and the Sea of Wolves”. Sedan dess har hon haft en viktig och hyllad plats i samtida svensk fotografi. Nu ställer hon ut på Black Door Gallery,  21 november – 19 december med vernissage lör 21/11 kl: 11-15.
För oss på galleriet är det en stor glädje att få visa henne. Det är också ett sätt att tydligt markera den kvalitetsnivå som är vår plattform när vi nu denna höst gått in på vårt fjärde år som Örebros enda fotogalleri.

Bilderna i hennes prisvinnande fotobok från 2008 fick ett så stort genomslag genom sitt särpräglade uttryck. Det kan sammanfattas i vår rubrik: Minnets poesi och magisk realism.

Hennes bildvärld knyter an till den magiska realism som funnits starkast företrädd på hennes födelsekontinent – Latinamerika. Inte minst inom litteraturen. Det magiska elementet i hennes bilder hittar hon dock i sin närmaste omgivning, hos familj och vänner och i en iscensättning av minnen och barndomslandet i Peru.
Hon manar fram en sorts psykologisk eter eller väv i sina bilder. Det formar sig till olika relationsmönster som framkallas av den verklighet våra sinnen tar in, minnets fragment och metamorfoser av tid, men även drömmarnas ologiska värld. Bilderna utstrålar en suggestiv förtätning som ofta förstärks av en natur eller vegetation som står väldigt tät och närvarande kring de människor hon fotograferar. Det är betecknande hur nära hon rör sig en sorts ursprunglig natur, en paradisisk värld som inte alltid är ljus utan snarare pockande och famnande på, om inte ett hotfullt, så påträngande sätt.
Trinidad Carrillos bildvärld är mångbottnad och associativt flytande. Den rör sig fritt mellan vardagens igenkännbara yta, över minnets sfärer, till en inre mytologisk värld som är nära något ursprungligt och avskalat. Här växer berättelser fram på liv och död som rör det djupt och tidlöst mänskliga. Det kan vara tillstånd av kontemplation, igenkänning, intuitiv gemenskap med ett betydligt större perspektiv än den personliga erfarenheten, eller en rumslig tomhet som sträcker sig ut i det universella.

Trinidad Carrillo är född 1975 i Cuzco, Peru, men kom hit till Sverige som tolvåring. Hon är utbildad vid dåvarande Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg, det som nu heter Akademi Valand.

Hon är i dag verksam som fotograf i Göteborg där hon bor och lever.  Hon återvänder dock så ofta hon kan till Peru där en del av hennes bilder blir till.

Hon har haft utställningar i Sverige, Danmark, Frankrike och Peru. Den prisvinnande fotoboken ”Naini and the Sea of Wolves” var också det svenska bidraget till Deutsche Börse Photography Prize”. Ett av hennes senare arbeten är en studie av sovande (!) palestinska män som hungerstrejkade på Järntorget i Göteborg för att få myndigheterna att ändra ett utvisningsbeslut och utställningen ”Död stjärna, Mörk Sjö” med bilder ur serien ”No Date”som visats på flera orter i Sverige.
Nyligen kom också hennes senaste fotobok: ”The Name from Mars” ut.

Mer om Trinidad Carrillo

Välkomna!
Magnus, Thomas och Stefan
på Black Door Gallery