Catharina Gotby

CatharinaGotby2016_RubrikX2

 

  • vulkan2_BDG_orebro vulkan2_BDG_orebro
  • vulkan3_BDG_orebro vulkan3_BDG_orebro
     

”Markens tunna skikt, som hud, täcker det som pågår under. Okontrollerat, reaktioner som ger spår på ytan. Bart och avskalat, bränt, ligger det inre framför oss.”
Catharina Gotby

Människans minnen byggs inte enbart av synintryck. Alla sinnena bidrar till ständigt nya mångdimensionella minnesrum i våra kroppar. Under huden finns våra brokiga och såriga liv som berättelser, sediment eller arkitektur.

Våra inre minnesrum bildar en mänsklig geologi som kan översättas i de yttre visuella intrycken vi får av världen. Det är kanske själva kärnan i Catharina Gotbys bildvärld.
Nu ställer hon ut på Black Door Gallery i Örebro. Stolt presenterar galleriet hennes utställning ”Beneath”. Vernissage på lördag 16 april klockan 11-15.

Cathrina Gotby är bosatt i Stockholm där hon arbetar som fotograf med egendrivna projekt. Hon är även verksam som radioproducent, filmare och skribent.
Hon har gett ut fyra böcker som sinsemellan är olika till utgångspunkten men som alla handlar om mänskliga upplevelser och existentiella frågeställningar.
­- I mina arbeten fotograferar jag det vi inte ser, inre upplevelser. Jag är (möjligen) vägvisaren till den världen, säger hon själv.

Hennes bildvärld handlar, inte minst i den aktuella utställningen ”Beneath”, om mänsklig erfarenhet översatt till landskap och geologi. Jordytan är en hud under vilket både biologiska och geologiska processer fortgår. På samma sätt kan människan symboliseras. Under vår hud pågår både biologiska och mentala processer. Catharina Gotby transponerar våra inre mentala till naturens olika yttringar. Ett avskalat träd, ett landskap eller ett rämnat sediment kan beskriva såväl händelser som känslor som ytterst bottnar i oss själva.
I den aktuella utställningen är det framförallt Islands unga geologi som blir porträtterad men i symbolisk form även våra egna erfarenheter, både de personliga som om en värld som befinner sig i ett oroligt tillstånd av konflikt, motsättningar och förändring.
Utställningen ”Beneath” pågår till och med 30 april 2016.

Varmt välkommen på vernissage lör 16/4!
Vännerna på Black Door Gallery