Anders Alm

anders_alm_02_2016_rubrikx4

  • d2359-100_1500 d2359-100_1500
  • d2327-180_1500 d2327-180_1500
  • d2632-074_1500 d2632-074_1500
     

Kärleken till ett gammalt fotografi av den legendariske Kirunafotografen Borg Mesch öppnade vägen för detta projekt. Solitary road är fotografen Anders Alms och författaren Ella Jonssons egna namn på den väg som finns i väglöst land, norr om Torneträsk i Kiruna kommun. Längs Talmavägen som den heter i verkligheten möts tre kulturer och språk, den svenska, samiska och den tornedalska.

Mystiken och metaforerna kring vägen i väglöst land – utan kopplingar till det övriga vägnätet – har tätnat under projektets gång till något större och djupare än vad Alm & Jonsson först anade. De ville gå till botten med det hela ur en konstnärlig och litterär synvinkel. Vägen är den röda tråden som leder oss tillbaka i historien och framåt i tiden, men också med paus i ett påtagligt nu. Människorna längs vägen är dess historia, nutid och framtid, vilket förmedlas genom fotografier, film, intervjuer, insamlade dokument av både visuell och litterär karaktär.

Anders Alm är en erfaren frilansfotograf med många egna projekt/dokumentationer bakom sig. Boken Inside, om ett år med Luleå Hockey och Den barnlösa byn, om byn Vettasjärvi är resultat av två projekt. Den barnlösa byn blev nominerad till Bästa fotobok av Svenska Fotografers Förbund 1996. Anders har också erhållit ett flertal stipendier: Författarfondens 5-åriga arbetsstipendium, Nordiska Museets diplom för förtjänstfullt dokumentärfotografi, Borg Meschstipendiet och nu senast Sune Jonsson-stipendiet.

Ella Jonsson är skribent och författare med rötterna i Överkalix och Luleå. Ursprunget och platsen, det norrbottniska, är viktigt i hennes författarskap. I Ellas första roman, Aftonrodnad vacker natt, blottläggs existentiella funderingar kopplat till platsens betydelse för vår identitet och vilka roller vi människor spelar. Ella är publicerad i antologin Mera Kackel och har även gett ut en barnbok på Överkalixmålet, Leir di Överkölismale – ett bidrag för att rädda det döende modersmålet. Just nu arbetar Ella på sin andra roman, hon anlitas som skribent i en rad uppdrag och skriver krönikor regelbundet.

Med stöd av:

nll_svart