Maja Kristin Nylander

http://blackdoorgallery.se/wp-content/uploads/2017/11/barahuvudethogt_01.jpg
http://blackdoorgallery.se/wp-content/uploads/2017/11/majakristin_03.jpg
http://blackdoorgallery.se/wp-content/uploads/2017/11/Stallatillratta_02.jpg

Bildpoesi nära hjärtat – Maja Kristin Nylander på Black Door Gallery.

Vi var många som bara älskade hennes bilder när hon första gången ställde ut hos oss på Black Door Gallery hösten 2013. Nu är hon tillbaka med en ny stark utställning fylld av stor bildpoesi.

”Häst min bror” som visades då i galleriet är en delserie av flera sviter fotografier som bottnar i personliga erfarenheter av närvaro och frånvaro. Den här gången visar hon del två: ”En atletkvinnas dotter”.
Det finns ett intressant spänningsfält i hennes bildvärld mellan den yttre verkligheten och vår egen inre, mellan minnet eller hågkomsten och Nuet, mellan det fysiskt påtagliga och det andligt undflyende, mellan den självbiografiska berättelsen och det allmängiltiga flödet av tillvaro.
I hennes liksom i många fotografers arbeten av betydelse, framträder det fotografiska mediet som en stark och melankolisk bärare av memento mori.

Maja Kristin Nylanders styrka är att hon arbetar med hela det fotografiska spektrumet. Hon har gjort viktiga och prisade dokumentära arbeten kring utanförskap och etnicitet, inte minst om romernas situation och identitet. Men hon är dessutom en bländande bildpoet. Hennes bildvärld får en extra laddning genom de beslöjande ”tidshinnor” av teknisk natur som hon experimenterar med. Ett tydligt avläsbart sedimentärt motstånd mot mediets förmenta genomskinlighet, förtätar stämningen i varje enskild bild.

Det handlar om starka berättelser uttryckta som visuell poesi. Varje bild är ett öppet tilltal till betraktaren, och samtidigt en tydlig subjektiv resa in i henne själv. Det är bilder som är starkt personliga men för oss andra helt mottagliga genom det effektiva och övertygande bildspråket.

Man känner snabbt igen hennes syntax av överlagringar, bildfragment som återkallar den personliga erfarenheten, minnesskärvorna och känslorna. Ibland anar man en däld av mörk förtvivlan i själens inre landskap. Ett vemod med stråk av den kyla livets villkor helt plötsligt kan bestå oss.
Hon påkallar närmast friktionsfritt det som bottnar i en allmänmänsklig erfarenhet. Resultatet är bilder som angår oss. De lockar just för sitt vackra tilltal, men de ger oss samtidigt livgivande erfarenhetsdoser av hur det är att vara en kännande människa.
Mer om Maja Kristin Nylander

Utställningen ”En atletskvinnans dotter” pågår hos oss på Black Door Gallery mellan 18 november och 16 december med vernissage lördag 18 november, kl 11 – 16

Varmt välkommen!
Vännerna på Black Door Gallery