Föreningen

Varför startade vi Föreningen Galleri Black Door?

Vi såg att det fanns en publik som var intresserad av galleriets utställningar och att det därför också fanns en vilja att stödja verksamheten. Hittills har vi bekostat den med egna medel vilket på sikt inte är en hållbar lösning.
En förening kan söka bidrag från kommunen och från statens kulturråd till verksamheten.
Med en förening är det lättare att garantera galleriets fortlevnad.

OBS Nytt bankgiro!
Medlem blir du genom att betala in årsavgiften på 150 kr till BG 329-5755
Ange ditt fullständiga namn och din e-mail adress vid inbetalning.

Styrelsen för föreningen är i nuläget:

  • Magnus Westerborn
  • Stefan Nilson
  • Thomas Sundin

Föreningen kommer formellt vara arrangör av utställningarna.

Under det kommande året planerar vi, förutom den ordinarie utställningsverksamheten, att arrangera ett par föreläsningar med utställande fotografer.

Årmöteshandlingar  2018 laddas ner här!

Bakgrund:

Galleriet startades hösten 2012 av Magnus Westerborn, Stefan Nilson och Thomas Sundin. Vi ville då, och vill fortfarande, med ett galleri ge fotografin en utåtriktad plattform i Örebro, och fånga upp en intresserad publik för detta. Anledningen till att vi inte startade en förening direkt var att vi inte visste om ett galleri för fotografi i Örebro skulle fungera. Nu vet vi det.
Under de knappa 3 år som gått sedan starten har vi visat ett knappt 30-tal utställningar som lockat ett varierande antal besökare per utställning. Det har varit intressant och givande. Vi har fått mycket positiv respons från publiken.
Detta visar att det finns förutsättningar för ett fotogalleri även i framtiden. Med en förening i ryggen kan vi vässa Black Door Gallerys verksamhet ytterligare som en självklar plattform för fotografi i Örebro.

Magnus, Stefan och Thomas